tp钱包官网tp钱包官网tp钱包官网

ios下载tokenpocket钱包

随着区块链的迅猛发展,数字货币市场也极速增长,在交易所难以确保自身资产安全的情况下,用户对安全、便捷、实用的数字货币钱包的需求也日益剧增。

近几年,数字货币从极客群体走向普通大众。而数字货币钱包这个未来数字资产交易的流量入口,也引来了诸多企业的激烈竞争。毕竟谁拿下了数字货币钱包的市场,谁就有可能成为未来全球区块链领域的“支付宝”或者“微信”。

国内五大主流钱包

国外的姑且不谈,今天我们来测评国内5大主流数字货币钱包。他们分别是HyperPay超级支付、Cobo、imToken、比特派、Kcash。

今天我们从11个点来对5款钱包进行全方面的测评对比。

1. 钱包性质

首先我们从钱包性质来对比,这一点来说其实目前来说只有两种钱包,一种是冷钱包另一种是热钱包。我们今天评测的五款钱包都是热钱包,但是在目前的钱包生态中热钱包还分两种:托管钱包和自管钱包。自管钱包是用户自己保管私钥,托管钱包用户不需要自己保管私钥。

HyperPay超级支付

2020最受国人欢迎的5大数字货币钱包

HyperPay超级支付钱包是国内主流钱包之一,同时具备自管钱包与托管钱包两种模式。自管钱包保障了用户对自己资产的安全存储和控制自由,而托管理财钱包则是便利地为用户提供了资产增值等服务。

Cobo

2020最受国人欢迎的5大数字货币钱包

Cobo钱包也是国内主流钱包之一,它在钱包性质上与HyperPay超级支付一致,拥有两种钱包模式:云端钱包和HD钱包。云端钱包就是托管钱包由Cobo官方托管,HD钱包就是自管钱包,由用户自己控制钱包的私钥。

imToken

2020最受国人欢迎的5大数字货币钱包

imToken钱包可以说是早几年币圈的市场第一的钱包,如今也是主流钱包之一,它也是一款热钱包,只不过它没有托管钱包只有自管钱包而已。

比特派

2020最受国人欢迎的5大数字货币钱包

比特派实际上也是热钱包。不过它和imToken一样都是自管钱包。由于创建和导入钱包界面不能截图,笔者就先放一个导入钱包后的截图。

未经允许不得转载:tp钱包官网 » tp钱包最新版下载消息:ios下载tokenpocket钱包

TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载 TokenPocket钱包下载